ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ընկերությունը կատարում է բազմատեսակ շինարարական աշխատանքներ (լիցենզիա N 14395), որոնց իրականացման համար ունի անհրաժեշտ տեխնիկա և որակյալ մասնագետներ:

Նախկինում կատարված աշխատանքներից են`

 

Պատվիրատու` ՀՎԷԷՀ

• Վաղարշապատ քաղաքի թիվ 4 միջնակարգ դպրոցի ջեռուցման համակարգի վերականգնում 

 Պայմանագիր C-W-49/2007

• Վաղարշապատ քաղաքի թիվ 9միջնակարգ դպրոցի ջեռուցման համակարգի վերականգնում

 Պայմանագիր C-W-52/2007

• Արտաշատ քաղաքի թիվ 4 միջնակարգ դպրոցի ջեռուցման համակարգի վերականգնում

 Պայմանագիր C-W-83/2007

• Գավառ քաղաքի թիվ 1 հատուկ դպրոցի ջեռուցման համակարգի վերականգնում

 Պայմանագիր C-W-87/2008 

• Գավառ քաղաքի թիվ 5 միջնակարգ դպրոցի ջեռուցման համակարգի վերականգնում

 Պայմանագիր C-W-93/2009 

• Հրազդան քաղաքի թիվ 2 դպրոցի ջեռուցման համակարգի վերականգնում և էներգախնայողական միջոցառումների իրականացում

 Պայմանագիր N C-W-97/2010

• Երևան քաղաքի թիվ 176 դպրոցի ջեռուցման համակարգի վերանորոգում և էներգախնայողական միջոցառումների իրականացում

 Պայմանագիր C-W-107/2010

• Երևան քաղաքի թիվ 141 դպրոցի ջեռուցման համակարգի վերանորոգում և էներգախնայողական միջոցառումների իրականացում

 Պայմանագիր C-W-108/2010

• Երևան քաղաքի թիվ 141 դպրոցի 1 և 3 մասնաշենքերում էներգախնայողական միջոցառումների իրականացում

 Պայմանագիր C-W-109/2010

 

Պատվիրատու` Սի.Օ.Էլ.Էֆ. մանուկների բարեգործական հիմնադրամ

• Արմավիրի մարզի Դալարիկ համայնքի միջնակարգ դպրոցի վերակառուցման ծրագրին անհրաժեշտ մետաղապլաստե և ալյումինե պատուհանների և դռների պատրաստում և տեղադրում

 Պայմանագիր N Infra-Door-window 01/06

• Արմավիրի մարզի Շենիկ համայնքի միջնակարգ դպրոցի և մարզահամալիրի վերակառուցման ծրագրին անհրաժեշտ մետաղապլաստե դռների և պատուհանների պատրաստում և տեղադրում

 Պայմանագիր N Infra-Door-window 02/06

• Արմավիրի մարզի Լեռնագոգ համայնքի դպրոցական մասնաշենքերը որպես դպրոց, առաջնային բուժօգնության գրասենյակ և մանկապարտեզ վերածելու վերանորոգման աշխատանքներ

 Պայմանագիր N Infra-Door-window 01/06 

 

Պատվիրատու` ՀՀ Երևանի քաղաքապետարան

• Երևանի թիվ 41 դպրոցի կաթսայատան և ջեռուցման համակարգի կառուցման աշխատանքներ

 Պայմանագիր ԱՇՁԲ 08/539 

• Երևանի թիվ 173 դպրոցի և թիվ 143 մսուր մանկապարտեզի համար ընդհանուր կաթսայատան և ջեռուցման համակարգի կառուցման աշխատանքներ

 Պայմանագիր ԱՇՁԲ-08/472 

• Երևանի թիվ 138 դպրոցի վերանորոգման աշխատանքներ

 Պայմանագիր ԱՇՁԲ-08/71 

• Երևան քաղաքի թիվ 2 և թիվ 227 մանկապարտեզների կաթսայատների և ջեռուցման համակարգերի կառուցման աշխատանքներ

 Պայմանագիր ԱՇՁԲ 09/11-1 

• Երևանի «Չեխովի անվան 55 դպրոցի» ՊՈԱԿ-ի շենքի մասնակի հիմնանորոգման աշխատանքներ

 Պայմանագիր N ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-10/12

• Երևանի համար 187 միջնակարգ դպրոցի 1 մասնաշենքի վերանորոգման աշխատանքներ

 Պայմանագիր N ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-10/11

 

Պատվիրատու` ՀՀ ՔՆ «Քաղաքաշինական ԾԻԳ» ՊՀ

• «Խոսրովի անտառ պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի վարչական շենքի հիմնանորոգման աշխատանքներ

 Պայմանագիր ԱՇՁԲ-08/575 

• Արմավիրի մարզի գ.Գայի միջնակարգ դպրոցի նոր մասնաշենք կրթական օբյեկտի շինարարության (կառուցման) աշխատանքներ

 Պայմանագիր ԱՇՁԲ-08/601

• ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդան քաղաքի Պետական քոլեջի միջանցքների, պատուհանների և լսարանների վերանորոգման աշխատանքներ

 Պայմանագիր N ԱՇՁԲ-10/41-1

• Երևան քաղաքի թիվ 1 պետական քոլեջի հիմնանորոգման աշխատանքներ

 Պայմանագիր N ԲԸԱՀԱՇՁԲ-11/3-1

• Արարատի մարզի գ.Արալեզի դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքներ

 Պայմանագիր N ՊԸԱՇՁԲ-11/8

 

Պատվիրատու` ՀՀ մշակույթի նախարարություն

• Գ.Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնի շենքի վերանորոգում /«Գոյ թատրոն»/ 

 Պայմանագիր N ՀՀ ՄՆ ԱՇՁԲ-56 

 

Պատվիրատու` ՀՀ Արարատի մարզպետարան

• ք.Արտաշատի Օգոստոսի 23/19 բազմաբնակարան շենքի տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ

 Պայմանագիր N ՀՀԱՄ-ԲԸԱՀ-ԱՇՁԲ-11/35